O nas

Psychoteka
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

Jesteśmy firmą nastawioną na szkolenia dla wychowawców i rodziców z zakresu psychologii i wspomagania rozwoju dzieci; zarówno tych bezproblemowych, jak również tych wymagających specjalnego, indywidualnego podejścia.  
Zapraszamy wszystkich, którym nie jest obojętne to, czy ich praca z dziećmi przynosi oczekiwane rezultaty. Wykwalifikowana kadra pomoże państwu w lepszym radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi, które pojawiają się w czasie pracy w żłobku, przedszkolu, czy szkole. Każde szkolenie jest prowadzone przez innego specjalistę będącego autorytetem w danej dziedzinie. Każdy trener ma duże doświadczenie w pracy z dziećmi trudnymi, ze specjalnymi potrzebami.   
 
Atutem naszych szkoleń jest forma warsztatowa, dzięki której uczestnicy lepiej poznają prezentowaną tematykę, oraz mają szansę wypróbować zdobytą wiedzę w praktyce.  
Wszystkie nasze szkolenia są ciekawe i nowoczesne, czas na nich szybko płynie i nikt się nie nudzi.  
Oferujemy głównie szkolenia dla instytucji; żłobków i przedszkoli, prowadzone na Radach Pedagogicznych przygotowane specjalnie dla określonego grona pedagogicznego.

Na zakończenie każdego szkolenia uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenie oraz pomocne materiały.Dodatkowo organizujemy szkolenia tematyczne dla rodziców. 


Szeroka tematyka szkoleń pozwala każdemu znaleźć coś dla siebie. Jesteśmy w stanie również przygotować profesjonale i wyczerpujące szkolenie z wybranego przez Państwa tematu z dziedziny psychologii i terapii dzieci. 
Naszą bogatą ofertę szkoleń cały czas uzupełniamy o nowe pozycje. Rozpoczęliśmy właśnie zapisy na szkolenia na rok szkolny 2016/2017. Serdecznie zapraszamy! 


Szkolenia są prowadzone przez zespół doświadczonych trenerów którzy na codzień pracują z dziećmi trudnymi o specjalnych wymaganiach.

Osoby prowadzące szkolenia:

Karolina Czynsz-Grabiec
mgr psycholog kliniczny, studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim
CTPB - psychoterapeuta poznawczo-behawioralny
Kurs: Terapia rodziny wnurcie poznawczo-behawioralnym ,CTPB                                                                                                                                studia podyplomowe: Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami, Uniwersytet Wrocławski                                                                                          dogoterapeuta - ukończony kurs dogoterapii, wraz z własnym psem

Anna Rożeluk
mgr psycholog dziecięcy, pedagog specjalny
studia podyplomowe: Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi
kurs Makaton Program Rozwoju Komunikacji
Certyfikat Krajowego Towarzystwa Autyzmu
znajmomośc podstaw języka migowego

 

 

Łucja Skórska
mgr psycholog pracujący z dziećmi trudnymi przy wykorzystaniu terapii behawioralnej, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku psychologia kliniczna,                                                                                                              Ukończyła kurs w centrum CBT Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży.                                                                                                                       W trakcie studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego, na kierunku Diagnoza kliniczna Dziecka i jego Rodziny
studia podyplomowe: SWPS - Stosowana analiza zachowania
studia podyplomowe: APS - Wczesna interwencja pomoc dziecku i rodzinie
szkolenie z zakresu ADHD - Ułatwiamy życie z nadpobudliwością

Obecnie współpracuje z przedszkolem „Wyliczanka” oraz Centrum Terapii i Diagnozy , poradnią psychologiczną w Centrum Medycznym Polskiego Związku Głuchych, Centrum Medycznym LuxMed, Centrum diagnostyczno-terapeutycznym ProAutism.

Marzena Kowalska                                                                                                       Jest absolwentką Instytutu Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie.                                     Od lat pracuje jako oligofrenopedagog a także Terapeuta Integracji Sensorycznej (członek PSTIS),                                                                                                                Terapeuta Odruchów oraz Terapeuta Ręki. Jest doświadczonym specjalistą, z uprawnieniami do całościowego diagnozowania, planowania i przeprowadzania terapii integracji sensorycznej.

Konsultuje dzieci już od 0,6 roku życia.

Wykorzystując doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z różnymi zaburzeniami rozwojowymi oraz neurologicznymi prowadzi terapię min. osób z autyzmem, zespołem Aspergera,zespołem Downa, z porażeniem mózgowym, z zaburzeniami w rozwoju emocjonalnym i społecznym, z różnymi dysfunkcjami w rozwoju integracji sensorycznej.
Poszerza swoją wiedzę podczas szkoleń i kursów psychopedagogicznych oraz z zakresu neurodydaktyki. Prowadząc zajęcia wykorzystuje i łączy elementy różnych metod i technik terapeutycznych oraz edukacyjnych w zależności od indywidualnych potrzeb, możliwości małych i dużych pacjentów.

 

Emilia Radzka                                                                                                             mgr fizjoterapii, terapeuta Integracji Sensorycznej, audio-psycho-fonolog.                          Absolwentka Wyższej Szkoły Społeczno - Przyrodniczej w Lublinie oraz studiów o specjalności Fizjoterapia Dzieci i Młodzieży.                                                                                                                Obecnie studentka studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz oligofrenopedagogiki.
Ukończyła kurs z zakresu:
Terapii ręki,
usprawniania funkcji wzrokowych w integracji sensorycznej,
stymulacji audio-psycho-lingwistycznej metodą A. A. Tomatisa

Obecnie prowadzi prywatny gabinet terapeutyczny oraz współpracuje z jednym z Warszawskich przedszkoli.