MRR Weroniki Sherborne

Wspomaganie rozwoju dziecka z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Jest to szkolenie cieszące się niesłabnącym zainteresowaniem. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne jest to metoda uniwersalna, która sprawdza się w każdej grupie wiekowej jako sposób na:
- integrację grupy,
- rozładowanie negatywnych emocji,
- uporanie się ze specyficznymi problemami w grupie jak na przykład agresja grupy w stosunku do dziecka-kozła ofiarnego, agresja jednego dziecka, lub grupy dzieci wobec rówieśników, dziecko nadpobudliwe w grupie, dziecko apatyczne, nieśmiałe, wycofane.
- MRR proponowana w grupie osób z zaburzeniami rozwojowymi pozwala na wspomaganie rozwoju, niwelowanie negatywnego wpływu środowiska, zwiększenie motywacji do radzenia sobie z problemem własnej ułomności.
- Ponadto jest to wspaniała metoda dla rodziców, którzy dzięki proponowanym ćwiczeniom mają okazję nie tylko wspomagać rozwój własnych dzieci, ale także pogłębiać więzi łączące ich z pociechami.
Szkolenie proponowane przez „Psychotekę” jest prowadzone w niezwykle ciekawej formie warsztatowej. Po wprowadzeniu uczestniczek w teoretyczne podstawy metody, prowadzący proponuje wspólne przeanalizowanie przykładowego scenariusza ćwiczeń. Uczestnicy ćwiczą wraz z prowadzącym, dzięki czemu mają okazję na własnej skórze przekonać się o skuteczności metody. Każde ćwiczenie jest osobno omawiane, wspólnie doszukujemy się jego celu i zbawiennego wpływu na ćwiczących. Szkolenie przygotowuje do samodzielnego prowadzenia spotkań z dziećmi, oraz ich rodzicami; daje szeroką wiedzę teoretyczną, oraz pozwala na praktyczne przetestowanie metody.
! Uczestnicy szkolenia są proszeni o przyniesienie wygodnego stroju na przebranie, ponieważ tylko w wygodnym i swobodnym ubraniu będą w stanie w pełni doświadczyć wpływu ćwiczeń na osobę ćwiczącą.

czas trwania szkolenia: 4 x 45 min.
cena szkolenia - 840 zł /grupa
osoba prowadząca: mgr Karolina Czynsz-Grabiec