Interpretowanie rysunków dzieci

Interpretowanie rysunków dzieci „Co dziecko może nam przekazać poprzez swoje rysunki”. Wstęp do arteterapii. 

Wyjątkowe szkolenie, jakiego nie znajdziecie państwo nigdzie indziej.
Jest to wstęp do psychoterapii, wstęp do poznawania drugiego człowieka, poprzez jego wytwory. Tym razem proponujemy, aby to wychowawca przedszkolny spróbował poznać swoich wychowanków poprzez obserwację tego, co dzieci tworzą.
Jak wiadomo, dzieciom bardzo trudno jest opowiadać o swoich problemach, smutkach, lękach. Wszystkie swoje niewypowiedziane emocje przekładają na kartkę tworząc w ten sposób bardzo barwne materiały do analizy.
W czasie trwania szkolenia psycholog kliniczny pracujący z dziećmi wyjaśnia jak można patrzeć na rysunek dziecka w taki sposób, aby zobaczyć w nim wyraz stanu emocjonalnego dziecka. Omawiane są autentyczne rysunki dzieci, pokazywane metody analizy takich rysunków.
Celem szkolenia jest to, aby nauczyciel wracając do domu potrafił patrzeć na rysunki dziecka jak na przekaz jego stanu emocjonalnego, sytuacji domowej, oraz aktualnych potrzeb.


czas trwania szkolenia: 4 x 45 min.

cena szkolenia - 840 zł/grupa

osoba prowadząca: mgr Karolina Czynsz-Grabiec