Jak uczyć kreatywności

Nowe szkolenie!

Jak wychować twórcze i kreatywne dziecko?

Szkolenie jest skierowane dla nauczycieli przedszkolnych, którzy chcieliby rozszerzyć swoją wiedzę na temat odkrywania i wspierania kreatywności twórczości małych dzieci, jak również wzbogacić edukacyjną podstawę programową o zabawy i zadania stymulujące twórcze myślenie i działanie.

czas trwania szkolenia: 2 x 45 min.

cena szkolenia - 440 zł/grupa


 osoba prowadząca: mgr Anna Rożeluk