Terapia behawioralna dziecka

Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci przy pomocy metod behawioralnych

Szkolenie jest poświęcone problemom z jakimi każdego dnia zmagają się zarówno rodzicie jak i nauczycielki wychowania przedszkolnego.

Podczas spotkania uczestnicy mają szansę rozwinąć własną umiejętność porozumiewania się z dzieckiem i zrozumieniem jego trudnych zachowań, by w następstwie wystarczająco dobrze zareagować.

Pokażemy:

jak pomoc dziecku by radziły sobie z trudnymi uczuciami

jak zachęcić dziecko do współpracy

jak zachęcić do samodzielności

oraz jak mówić by dzieci słuchały


Dzień w przedszkolu może być przyjemnym kociołkiem.


czas trwania szkolenia: 3 x 45 min.

cena szkolenia - 630 zł/grupa

Osoba prowadząca: psycholog, mgr Łucja Skórska