Integracja dla nauczycieli

Integracja grupy – spotkanie integracyjne dla kadry pedagogicznej.

Zabawy i ćwiczenia pozwalające na lepsze poznanie koleżanek/kolegów z placówki, oraz wypracowanie wspólnego modelu pracy.

czas trwania szkolenia: 3 x 45 min.

cena szkolenia - 660 zł/grupa

osoba prowadząca: mgr Karolina Czynsz-Grabiec