Integracja sensoryczna w pigułce

Integracja sensoryczna w pigułce dla wychowawców przedszkolnych - podstawowe informacje

czas trwania szkolenia: 3 x 45 min.
cena szkolenia - 630 zł /grupa


osoba prowadząca: mgr Emilia Radzka-Raźny/ lub mgr Marzena Kowalska