Strona główna » Szkolenia » Szkolenia dla nauczycieli » Pakiet szkoleń - integracja sensoryczna

Pakiet szkoleń - integracja sensoryczna

Pakiet dwóch spotkań szkoleniowych na temat integracji sensorycznej w przedszkolu.

Pakiet składa się z dwóch spotkań szkoleniowych, każde po 4 godziny lekcyjne:

I spotkanie.

Integracja sensoryczna - czym jest i jak wprowadzać jej elementy w
pracy z dzieckiem w przedszkolu.

Proponowany plan szkolenia:
1. Integracja sensoryczna
 wyjaśnienie pojęcia
 dla kogo jest przeznaczona
2. Rola procesów integracji sensorycznej dla rozwoju dziecka
 czynniki mogące mieć wpływ na prawidłowy rozwój
 obserwacja małego dziecka
 wczesna interwencja
3. Kilka słów o odruchach i rozwoju dziecka z punktu widzenia
  fizjoterapeuty (terapeuty SI)
4. Wzajemne oddziaływanie zmysłów
5. Zmysły, jako źródło informacji
 rola poszczególnych zmysłów na funkcjonowanie człowieka
 zaburzenia przetwarzania informacji i ich objawy
6. Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na rozwój umiejętności:
 społecznych
 adaptacji
 naukę
 inne
Czas trwania 4 x 45 min

II spotkanie.

Diagnistyczna obserwacja zaburzeń integracji sensorycznej, jak
zauważyć nieprawidłowości i co one oznaczają

Szkolenie będące uzupełnieniem poprzedniego. W formie warsztatów i
ćwiczeń prowadzący pokazuje w jaki sposób konkretne problemy dziecka
mogą mieć związek z zaburzeniami integracji sensorycznej. Jak to może
wpływać na problemy z nauka i zachowaniem. Zdiagnozowanie problemów w
wieku przedszkolnym, oraz ich eliminacja poprzez ćwiczenia może
pozwolić dziecku normalnie funkcjonować bez problemów i opóźnień w
rozwoju.

Łączny czas trwania szkolenia: 8 x 45 min.

cena szkolenia - 1600 zł /grupa
osoba prowadząca: mgr Emilia Radzka Raźny/ lub mgr Marzena Kowalska